Twój koszyk jest pusty.
Doładowania kont telefonii przedłaconej GSM i VoIP

Regulamin grupy serwisów KasyFiskalne.com

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki funkcjonowania serwisu internetowego KasyFiskalne.com i dodatkowych serwisów internetowych, dostępnych pod adresami www.kasyfiskalne.com, www.drukarkifiskalne.com, wagielektroniczne.info, szufladykasowe.com, kolektorydanych.info, drukarkietykiet.info, drukarkiparagonowe.com, drukarkikartplastikowych.com, systemysprzedazy.com, mobilnysprzedawca.com, czytnikikodowkreskowych.com, terminalekomputerowe.com, ekranydotykowe.com, weryfikatorycen.com, metkownice.com, terminaleplatnicze.com zwanych dalej grupą serwisów KasyFiskalne.com lub Serwisem.
 2. Skorzystanie z oferty grupy serwisów KasyFiskalne.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  1. Regulamin - niniejszy regulamin grupy serwisów KasyFiskalne.com
  2. Serwis - witryna internetowa mieszcząca się pod adresami www.kasyfiskalne.com, www.drukarkifiskalne.com, wagielektroniczne.info, szufladykasowe.com, kolektorydanych.info, drukarkietykiet.info, drukarkiparagonowe.com, drukarkikartplastikowych.com, systemysprzedazy.com, mobilnysprzedawca.com, czytnikikodowkreskowych.com, terminalekomputerowe.com, ekranydotykowe.com, weryfikatorycen.com, metkownice.com, terminaleplatnicze.com, umożliwiająca nabywanie oferowanych w nim towarów i usług.
  3. Operator - Polskie Centrum Kas Fiskalnych Sp. z o.o., ul. Fosa 41, 02-768 Warszawa, NIP: 9512242716
  4. Kupujący - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która korzysta z usług oferowanych przez serwis. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 4. Serwis prowadzi sprzedaż produktów i usług.
 5. Korzystanie z funkcji dostępnych w serwisie wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script.
 6. Funkcje udostępnione w serwisie nie mogą być wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem.

§2 Dokonywanie zakupów

 1. Dokonywanie zakupów oferowanych w serwisie nie wymaga rejestracji.
 2. W celu zakupienia oferowanych przez serwis produktów i usług kupujący podaje:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres korespondencyjny
  3. Numer telefonu
  4. Adres e-mail
 3. Dodatkowo kupujący będący przedsiębiorcą podaje nazwę, pod którą prowadzą działalność oraz Numer Identyfikacji Podatkowej.
 4. Kupujący, podając adres e-mail, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Ceny za towary i usługi świadczone przez Serwis wyrażone są w kwotach netto w złotych polskich i należy do nich doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Zakupy mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 7. Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.
 8. Obsługa serwisu zweryfikuje zamówienie i potwierdzi jego przyjęcie. Za przyjęte do realizacji zamówienia uważa się zamówienia ostatecznie potwierdzone.

§3 Płatności i wysyłka zakupionych towarów

 1. Serwis akceptuje płatności w formie przelewu na rachunek Operatora o numerze: 50 1050 1025 1000 0023 6147 3404 lub za pomocą Transferuj.pl zgodnie z regulaminem tych płatności.
 2. O realizacji zamówienia kupujący informowany jest poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.

§4 Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe podane podczas rejestracji, lub realizacji zamówienia będą przetwarzane przez administratora danych osobowych w celu realizowania usług oferowanych przez Serwis, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora.
 2. Kupujący rejestrując się w serwisie, lub podając dane w celu wysyłki wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych: Polskie Centrum Kas Fiskalnych Sp. z o.o., ul. Fosa 41, 02-768 Warszawa, NIP: 9512242716.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez Serwis.
 4. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.
 5. Operator nie odpowiada za szkody spowodowane przez ujawnienie danych służących do logowania się do serwisu lub wynikłe przez działanie szkodliwego oprogramowania na komputerach kupujących.

§5 Uprawnienia konsumenta

 1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, kupujący będący konsumentem ma możliwość odstąpienia od umowy nabycia towaru lub usługi świadczonej przez Serwis.
 2. W celu skorzystania z tego uprawnienia kupujący powinien przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość na adres Operatora.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych towarów i świadczonych przez serwis usług oraz dotyczące funkcjonowania serwisu powinny być zgłoszone pisemnie na adres e-mail.
 2. Operator może z ważnych przyczyn związanych z wprowadzeniem nowych funkcji do serwisu rozszerzeniem asortymentu, albo wynikających ze zmiany przepisów obowiązującego prawa dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych serwisu.
 3. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw.
Posnet Novitus Elzab Farex Emar Upos Cas Dibal Digi Elo Zebra Ibm Toshiba Honeywell Datalogic Clipherlab Motorola Argox Birch Insert Insoft Softech Raks Foodsoft
Gdzie kupić?
Znajdź nas na:
facebook twitter google
Kontakt

Polskie Centrum
Kas Fiskalnych Sp. z o.o.

ul. Fosa 41, 02-768 Warszawa
tel.+48 22 550 32 00